Kiril Semkov
Kiril Semkov

Кирил Семков

Kiril Semkov

София, България

Kiril Semkov

0883 49 38 55

Kiril Semkov

kiril[at]semkov.bg

Софтуерни умения

Творчески умения

   
KS

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Dreamweaver

Adobe Fireworks

Adobe InDesign

Corel Draw

Font Lab

MS Office

KS

83%

Уеб дизайн

Интерактивни сайтове
Дизайн на интерфейс

68%

Графичен дизайн

Лого дизайн
Фирмена идентичност
Визитни картички

57%

Рисуване

Графика
Анимационни герои
Photoshop

Майчин език

Други езици

 
KS

Български

KS

Английски

75%

Говорене

60%

Четене

52%

Писане

Социални, организационни умения и компетенции, награди

 

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение например в културата и спорта) и др.

KS

Участие в семинар

Участие в семинар, запознаващ млади хора с дизайна и участие в работилница за изготвяне на плакати и календар.

Организиране на театрален фестивал

Участие в организиране на Международен, младежки театрален фестивал “Време”, Враца.

Спечелени конкурси

“99 designs” - конкурс за лого
“99 designs” - конкурс за лого
“99 designs” - конкурс за лого, персонаж, пиктограми
“Човек, технологии, околна среда” - конкурс за лого
KS