Kiril Semkov

25 г. катедра "Промишлен дизайн"

проект: личен


KS KS KS KS
KS   Назад Напред   KS

За проекта

Графичен знак разработва за курсов проект.
Случаят беше специален - 25 години катедра "Промишлен дизайн" Русе. Важно е да се спомене, че това е първата създадена катедра по дизайн в България от проф. Никола Орлоев през 1985г.
Задачата беше много отговорна и вдъхновяваща. За целта се отдели група, която иска да се занимава с този проект, за разлика от стандартната такава по дисциплината "Графичен дизайн 3".
Събитието щеше да бъде отразено от местни медии и журналисти, даващо добро поле за изява.
Това бе моето лично предложение за графичен знак за събитието, което бе последвано от предложения за билборд, брошура и други.

KS Харесвания: 4

KS Сподели проект:

Tags:


Графичен знакКурсова задача

You may also like:


KSKSKS

KS