Kiril Semkov

"Primus" логотип

проект: личен


KS KS KS
KS   Назад Напред   KS

За проекта

Това е личен проект подготвен за стартираща фирма в областта на недвижими имоти, човешки ресурси и други.
Съчетанието на цифрата "1" с първата буква "P" от името на фирмата е основен символ в графичния знак на фирмата Primus (превод от латински - Първи). Добрият избор за наименованието се допълва от идеята за знакът. Това изразява лидерска позиция в сферата на дейност на фирма Primus.
Избраните цветове са основни и строги отново подсказващи за сериозност и лидерство.
Различните цветови комбинации са естествен подход при изработката на знак и фирмена идентичност. Те показват взаимодействия на знака при различни фонове.
Визитките показват възможен изглед на реални такива, съчетани с обособената визия и усещане (използваните цветове, пиктограми и стил). Стандартно е използвано дълго име на човек, за да се провери дали самата визитка "издържа", използвани са и примерни контактни данни.

KS Харесвания: 3

KS Сподели проект:

Tags:


ИдентичностЗапазен знак (лого)PrimusЛичен проект

You may also like:


KSKSKS

KS