Kiril Semkov

"Hissar" знак

проект: личен


KS KS KS
KS   Назад Напред   KS

За проекта

Знак правен за конкурс на известна марка за Минерална вода.
Знакът трябваше да бъде разположен върху етикет на бутилката.
Направих вариант за минерална и изворна вода, макар и конкурсът да беше приключил.

KS Харесвания: 5

KS Сподели проект:

Tags:


Графичен знакГрафичен дизайнСвободно време

You may also like:


KSKSKS

KS