Kiril Semkov

Човек, технологии, околна среда

проект: личен. Спечелен конкурс


KS
KS   Назад Напред   KS

За проекта

Международно Дружество „Елиас Канети” реализира проекта: „Човек, технологии, околна среда. Чрез образование за устойчиво екологично развитие на Русе и региона”. Той беше посветен на екологичните промени и последствията за хората и околната среда, особено тежки за общества в икономически и социален преход, каквото е и българското.

Проектът обхвана и групи, които до момента оставаха извън фокуса на нестопанските организации - социално слаби деца и младежи, роми, възрастни хора. Освен обучителните дейности, провеждащи се от екоклубове, беше създадена пътуваща изложба „Зелената врата” и бяха проведени национален екофорум и екофестивал.

KS Харесвания: 10

KS Сподели проект:

Tags:


Графичен знакСвободно времеНагради

You may also like:


KSKSKS

KS