Kiril Semkov

Мотел-надпис

проект: изработван по време на стаж в Miro design


KS KS KS
KS   Назад Напред   KS

За проекта

Този надпис бе изработен за Мотел намиращ се в гр. Бяла, Русенско, по време на трудовия ми стаж в Miro design.
Обемните букви бяха изработени и монтирани от мен и колеги.

KS Харесвания: 3

KS Сподели проект:

Tags:


Трудов стажMiro design

You may also like:


KSKSKS

KS