Kiril Semkov

"Della Robbia Bold" шрифт

проект: личен


KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS
KS   Назад Напред   KS

За проекта

Това бе курсова задача от втората ми година в университета в Русе "Ангел Кънчев"
Задачата беше да изберем от списък с шрифтове този, който искаме да кирилизираме. Работехме по двойки. Един правеше нормалната версия начертание, а друг удебелената.
Начина на кирилизиране започва със скици и работа във векторна програма. След множество корекции, докато се стигне до крайния вариант - буква по буква се експортват в нужния формат. След което се импортват в програма за генериране на работещи шрифтове. След правилните кърнинг корекции шрифта бе завършен.

KS Харесвания: 2

KS Сподели проект:

Tags:


ТипографияКурсова задача

You may also like:


KSKSKS

KS