Kiril Semkov

Дизайн на химикал

проект: личен


KS
KS   Назад Напред   KS

За проекта

Това бе курсова задача по време на обучението ми.
Дисциплина: Формообразуване 3.
Концепция: Американски мускули (автомобили).

KS Харесвания: 5

KS Сподели проект:

Tags:


Курсова задача

You may also like:


KSKSKS

KS