Kiril Semkov

"Bazar.bg" знак

проект: личен


KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS
KS   Назад Напред   KS

За проекта

Предложени за графичен знак за конкурс на популярен български онлайн магазин.
За целта създадох пълна корпоративна идентичност.
Концепция: ПОЗИТИВИЗЪМ.
Усмихнати хора, цветни, пъстри тонове водят до придаване на приятно усещане у човекa. От маркетингова гледна точка подсъзнателно предразполагат към пазаруване. Примери за това са множество изображения (билбордове, банери) с усмихнати приятели, деца, семейства. Графични знаци - ebay, Mall Sofia и др.

Започнах с общоизвестен символ изобразяващ смях, търсейки позитивното излъчване. Обръщането на пиктограмата допълва замисъла на концепцията. Използването на две точки и главно латинско “D” е част от семейство символи
наречени емотикони. Още през 1982 г. проф. Скот Фалман създава съвсем случайно познатата ни днес усмивка “:-)”, след което се раждат и множество негови вариации, изразяващи други емоции. Именно такава е и “:D”
Тук ми хрумна идеята за преобразуването на тази добре позната емотикона и вписване в графичния знак за продукта Bazar.bg. Целта е нещо толкова познато и често изписвано да се преобразува в техен символ. Чрез рекламни стратегии и послания, познатата
икона за смях да се преобразува в подобна, която да носи същия позитивизъм и да се асоциира с Bazar.bg.
Това са търсещите решения през които минах до достигане до крайното. Оранжевата подложка придава завършен вид и изобразява съобщение. Подобен род икони се използват именно в
електронни съобщения (чатове, sms-и). Това се обвързва и с Интернет базираната платформа на Bazar.bg.
Като заигравка с идеята и допълване към семейството икони могат да се предвидят и следните:
- :b - :p
- B-) - 8-)
- KS Харесвания: 4


KS Сподели проект:

Tags:


ИдентичностЗапазен знак (лого)Свободно времеБрандиранеКонкурси

You may also like:


KSKSKS

KS